fbpx

Правила посещения Ишвара йога-центра

Правила відвідування Ішвара йога-центру

I. Загальні положення

 1. Йога-центр працює згідно розкладу, інформацію щодо якого Виконавець повідомляє відвідувачам шляхом розміщення на офіційному сайті Йога-центру (https://yoga.kiev.ua/, далі - Сайт), або будь-яким іншим шляхом.
 2. Підставою для отримання Послуг Йога-центру є Договір-оферта, розміщений на Сайті, та передплачений Замовником Послуг Абонемент.
 3. Замовник обирає категорію та вид Абонемента, відповідно до умов отримання Послуг, зазначених у п.2 цих Правил.
 4. Кожного разу перебуваючи в Йога-центрі Замовник повинен пройти ідентифікацію на рецепції Йога-центру та передплатити Абонемент, якщо у Замовника відсутній діючий Абонемент на час відвідування Йога-центру.
 5. Перебуваючи на території Йога-центру, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Йога-центру, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Йога-центру. Замовник повинен перевзуватися, знімати верхній одяг та викидати сміття у відведених для цього місцях в Йога-центру.
 6. Замовник повинен дотримуватись тиші в Йога-центрі: вимикати звук в телефоні, не говорити голосно та не кричати, не заважати розмовами під час занять іншим відвідувачами та персоналу Йога-центру.
 7. В Йога-центрі заборонено вживати їжу та напої, окрім тих, що продається або пропонується Замовникам в Йога-центрі, приносити та вживати алкогольні напої та наркотичні речовини. 

 II. Абонементи

 1. Придбаний Замовником Абонемент вважається активованим з моменту відвідування першого заняття.Якщо Абонемент не був активований Замовником протягом трьох місяців з дати придбання, він активується автоматично в останній день активації, згідно умов цих Правил, та діє протягом терміну у відповідності до п.2.2. цих Правил.
 2. Термін дії Абонемента залежіть від типу Абонемента та зазначений у Прейскуранті Послуг на Сайті та на рецепції адміністратора Йога-центру.
 3. При покупці Абонемента від 4 занять Замовнику видається пластикова карта, яка з моменту придбання є власністю Замовника та може бути пролонгована при покупці наступного Абонемента. Картка має унікальній номер, який присвоюється Замовнику та є незмінним. Замовник не може передавати пластикову карту для отримання Послуг іншим відвідувачам Йога-центру. Собівартість картки входить до вартості Послуг, у разі втрати пластикової картки, її заміну Замовник сплачує додатково згідно прейскуранту Йога-центру.
 4. Замовник усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Йога-центру данні Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема але не виключно, Виконавець має право без погодження з Замовником вводити нові типи, види та категорії Абонементів, розширювати, зміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються Абонементами, уточнювати та змінювати назву Абонементів вводити в дію інші форми відвідування Йога-центру.

 

 III. Групові та індивідуальні заняття

 

 1. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої унеможливлює надання Послуги або призводить до незручностей для відвідувачів під час проведення групових занять у залах та, як наслідок неповноцінного надання відвідувачам таких Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Йога-центру щодо участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність.
 2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами в залах Йога-центру заборонено.
 3. Після заняття Замовник повинен прибрати за собою допоміжний інвентар та не закріплене обладнання, яке Замовник використовував у процесі отримання Послуг.
 4. Вправи виконуються виключно під наглядом інструктора.
 5. Скасування або перенесення зарезервованої Послуги здійснюється заздалегідь: попередній запис на персональне заняття – не пізніше ніж за 3 години, до його початку.
 6. У разі запізнення Замовника на групове заняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин,  Інструктор має право не допустити Замовника до занять. 

 

IV. Додаткові послуги

 

 1. Виконавець для зручності відвідувачів Йога-центру надає наступні Додаткові послуги:
 • Оренда килимка для занять йогою.
 • Оренда місця для килимка на стелажі Йога-центру.
 • Оренда залу для занять.

       2. Замовник за своїм бажанням може використовувати додаткові Послуги Виконавця, згідно Прейскуранту Послуг на Сайті та на рецепції адміністратора Йога-центру.

       3. Замовник погоджується з заставною вартістю наданих у тимчасове користування речей Виконавцем, яка повертається в обмін на річ, надану в оренду, чи у тимчасове              користування.

     4. Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність за схоронність речей, які знаходяться на території Йога-центру у відкритому                    доступі без догляду.

 

V. Інші умови

 

 1. Замовник погоджується, що надані ним персональні дані, які зазначаються в обліковому записі Виконавця, через заповнення анкети чи реєстраційної форми на будь-який захід Йога-центру, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.
 2. Незалежно від віку дитини, її переодягання в Йога-центрі самостійно або за допомогою батьків, повинно відбуватись у роздягальні, що відповідає статі дитини. Замовник усвідомлює та приймає той факт, на наявність дитячої роздягальні в Йога-центрі не є обов’язковою.
 3. Замовник усвідомлює, що жодна з причин, пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Абонемента, її дострокового припинення, або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених Замовником за Абонемент.
 4. Замовник заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він добровільно бере на себе відповідальність за травми та інші ушкодження його здоров’ю, отримані під час здійснення фізичних вправ; в) він не має медичних протипоказань для фізичних навантажень (принаймні, йому про це невідомо) та свідомо звільняє Йога-центр від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Замовником на території Йога-центру; г) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими для обох Сторін.
 5. Замовник надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.
 6. Цей додаток є невідємною частиною Договору, всіпередбачені в ньомуположеннямаютьоднаковуюридичну силу з положенням Договору та правомочність даного додатку не потребує доказування в суді.


Свої зауваження та побажання просимо Вас залишати у адміністраторів Йога-центру чи надсиати на email: centre@yoga.kiev.ua

Бесплатное
занятие